Wanneer een VvE wettelijk gezien wel bestaat, maar de leden er geen actieve invulling aan geven, dan spreken we van een slapende VvE. Een slapende VvE kenmerkt zich bijvoorbeeld door het niet voeren van een gezamenlijke bankrekening en achterstallig onderhoud.

Haarlemmermeerstraat 16-24 hoek Andreas Schelfhoutstraat 57-59

Problemen ontstaan vaak wanneer er dringend onderhoud nodig is wat ineens hoge kosten met zich meebrengt. Omdat het ‘onverwachte’ onderhoud ineens een behoorlijke bijdrage van alle leden vereist, kan dit leiden tot onenigheid of geschillen.

U kunt zich voorstellen dat dit soort zaken uw woongenot ondermijnen. Daarom is het wenselijk dat een slapende VvE zo snel mogelijk geactiveerd wordt. Om dit te doen moet er eerst een bestuur worden gevormd. Welke mede-eigenaren willen plaats nemen in het bestuur? Indien de VvE nog geen lid is van Kamer van Koophandel dient men zich in te schrijven bij de KVK. Dit is ook nodig om vervolgens een bankrekening voor de VvE te openen.

Formele partijen zoals banken, verzekeraars en aannemers willen immers alleen zaken doen met een rechtsvorm met een eigen bankrekening. Nu er een bankrekening bestaat, kan de VvE periodieke bijdragen van alle bewoners innen. Zo ontstaat er een zogenaamd onderhoudsfond waarmee de VvE onderhoud kan betalen en andere gezamenlijke belangen kan behartigen.

Wettelijk is het ook verplicht dat een VvE een Meerjaren Onderhoudsplan heeft. Ook wel MJOP genoemd. Hierin wordt aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden er in de komende jaren verricht worden en hoe deze bekostigd worden. Zoals u merkt, komen er een hoop zaken bij kijken die de nodige financiële, juridische en zelfs bouwkundige kennis vereisen.

Om die reden wordt van Staveren Makelaardij regelmatig benaderd voor het activeren van een slapende VvE. Wij nemen de leden allerlei taken uit handen. Van het inschrijven bij de KVK tot aan het innen van de periodieke betalingen van bewoners. Ook houden wij toezicht op het periodieke en preventieve onderhoud aan het complex. Laat ons uw VvE activeren en bespaar uzelf tijd en zorgen.